sachsen-anhalt

sachsen-anhalt teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sachsen-anhalt sachsen-anhalt

sachsen-anhalt terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sachsen sachsen
anhalt anhalt
saxony-anhalt saksonya anhalt