sachsen-anhalt

sachsen-anhalt teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sachsen-anhalt sachsen-anhalt