sachsen

sachsen teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sachsen sachsen

sachsen terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sachsen-anhalt sachsen-anhalt