sabin

sabin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı