sabin

sabin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabin sabin