rachitic

rachitic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rachitic raşitik

rachitic terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rachitic pelvis raşitik pelvis
rachitic rosary raşit tespih