rachitic

rachitic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rachitic raşitik