rachitic rosary

rachitic rosary teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rachitic rosary raşit tespih