paddy wagon

paddy wagon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddy wagon çeltik vagonu

paddy wagon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

paddy çeltik
paddy-last çeltik ve son
plastic paddy plastik çeltik
paddy rice çeltik
paddy field çeltik tarlası
paddy straw çeltik saman
paddy seed çeltik tohumu
rice paddy fields pirinç çeltik tarlaları
paddy husk çeltik kabuğu
paddy land çeltik tarlası
paddy power çeltik gücü
paddy rice crops çeltik pirinç bitkileri
paddy cultivation çeltik tarımı
paddy harvest çeltik hasat
harvesting paddy çeltik hasat
paddy's day çeltik günü
paddy farmers çeltik çiftçiler
st. paddy's day st. çeltik günü
paddy crop çeltik ekimi
paddy farming çeltik tarımı
flooded paddy field sular altında paddy alan
harvested paddy hasat çeltik
paddy production çeltik üretimi
rice paddy husks pirinç çeltik kabuğu
planted paddy ekili çeltik
in a rice paddy pirinç tarlasında
paddy rice cultivation çeltik tarımı
paddy irrigation çeltik sulaması
paddy growing çeltik yetiştiriciliği
paddy productivity çeltik verimliliği
in a paddy rice çeltik pilavında
battle wagon savaş vagonu
chip wagon çip arabası
chuck wagon seyyar mutfak
coasting wagon sahil vagonu
conestoga wagon conestoga vagonu
covered wagon kapalı vagon
dougherty wagon hamur vagonu
fall off the wagon vagondan düşmek
fix someone's wagon birinin arabasını tamir et
hitch one's wagon to a star bir yıldıza vagonu tutturmak
hitch your wagon to a star vagonunu bir yıldıza sabitlemek
honey wagon bal arabası
mammy wagon anne arabası
meat wagon et arabası
off the wagon vagonun dışında
on the wagon vagonda
patrol wagon devriye arabası
sag wagon sag arabası
station wagon istasyon vagonu