obedience trial

obedience trial teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obedience trial itaat davası