obedience training

obedience training teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obedience training itaat eğitimi