macassar oil

macassar oil teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macassar oil saç yağı