macassar

macassar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı