light bulb moment

light bulb moment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
light bulb moment ampul anı

light bulb moment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a light bulb moment bir ampul anı
dry bulb wet bulb kuru ampul ıslak ampul
light bulb ampul
incandescent light bulb akkor ampul
electric light bulb elektrik ampulü
bulb light ampul ışığı
change a light bulb ampulü değiştirmek
light bulb goes off ampul söner
light a bulb bir ampul yak
high efficiency light bulb yüksek verimli ampul
light bulb went off ampul söndü
bare light bulb çıplak ampul
100 watt light bulb 100 watt ampul
light bulb button ampul düğmesi
light bulb lamp ampul lambası
watt light bulb watt ampul
energy save light bulb enerji tasarruflu ampul
3-way light bulb 3 yollu ampul
a light bulb went off bir ampul patladı
a light bulb ampül
burned out light bulb yanmış ampul
broken light bulb kırık ampul
light from the bulb ampulden gelen ışık
night light bulb gece ampulü
the light bulb was burnt out ampul yandı
a low power light bulb düşük güçlü bir ampul
this light-bulb bu ampul
to power a light bulb bir ampulü çalıştırmak
light bulb shines ampul parlar
bare bulb light socket çıplak ampul lamba soketi
burnt out light bulb ampul yanmış
old light bulb eski ampul
conventional light bulb geleneksel ampul
unscrew a light bulb bir ampulü sökerek
brighter light bulb parlak ampul
a burnt out light bulb yanmış bir ampul
burnt light bulb yanmış ampul
my light bulb benim ampulüm
light bulb-type ampul tipi
car light bulb araba ampul
tungsten light bulb tungsten ampulü
light from a bulb bir ampulden gelen ışık
from moment to moment andan ana
moment-to-moment basis moment-an temeli
moment to moment awareness şu an farkındalık
a moment to moment basis anı anı temeli
live from moment to moment andan yaşa
light-hearted moment hafif yürekli an
aortic bulb aortik ampul
artery of bulb of penis penis ampulünün arter