kamerlingh-onnes

kamerlingh-onnes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kamerlingh-onnes kamerlingh-onnes

kamerlingh-onnes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kamerlingh onnes kamerlingh onnes