kamerlingh onnes

kamerlingh onnes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kamerlingh onnes kamerlingh onnes

kamerlingh onnes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kamerlingh-onnes kamerlingh-onnes