jaffa orange

jaffa orange teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jaffa orange yafa portakalı