jaffa

jaffa teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jaffa yafa

jaffa terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jaffa orange yafa portakalı
jaffa gate jaffa kapısı