kesin mülk

kesin mülk teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesin mülk certain real property

kesin mülk terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mülk veya mülk estate or property
kesin ve kesin final and conclusive
kesin, kesin ve bağlayıcı final, conclusive and binding
kesin ve kesin definitive and final
kesin ve kesin karar final and conclusive judgment
kesin ve kesin firm and final
kesin ve kesin olacaktır shall be final and conclusive
kesin olup olmadığı kesin değil it is not certain whether
kesin ve kesin karar final and absolute decree
kesin, kesin ve bağlayıcı final, conclusive and binding upon
kesin olarak kesin değildir necessarily imprecise
kesin olarak kesin it is fairly certain that
kesin olan hiçbir şey kesin değil ölüm ve vergiler nothing is certain but death and taxes
kesin olarak kesin make absolutely certain
kesin ve kesin definite and final
kesin olduğu kesin certain to be accurate
kesin olarak kesin there is reasonable certainty that
kesin kesin firm precise
kesin kesin minimum zaman inverse definite minimum time
bu kesin olarak kesin it's fairly certain that
kesin ve kesin karar final and conclusive decision
bağlayıcı, kesin ve kesin binding, final and conclusive
kesin ve kesin final and definitive
kesin ve kesin firm and definitive
kesin ve kesin olmak be final and conclusive
kesin ve kesin firmly and definitively
kesin ve kesin konum precise and exact location
kesin ifadeler daha kesin bir şekilde elde etmenize yardımcı olabilir exact phrases can help you obtain more precise
kesin olarak kesin değil is by no means a certainty
mülk appropriates
baz mülk base estate
baskın mülk dominant tenement
devlete kalan mülk escheat
beşinci mülk fifth estate
mülk sahibi freeholder
nizam al-mulk nizam al-mulk
mülk possession
kişiye ait mülk private property
mülk bonosu property bond
mülk adamı property man
ikinci mülk second estate
mülk tenement
üçüncü mülk third estate
devre mülk time-share
mülk sahibi zemindar
mülk sigortası property insurance
mülk yöneticisi property manager
ayrı mülk separate property
mülk geliştirme property development
kiralık mülk rental property