kabul ediyoruz

kabul ediyoruz teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kabul ediyoruz we accept

kabul ediyoruz terimi için benzer kelimeler ve anlamları

koruma sorumluluğunun kabul edildiğini kabul ediyoruz we agree that the responsibility to protect
devam ediyoruz devam ediyoruz we go on and on
ancak, kabul ettiğinizi kabul ediyorum ve kabul ediyorum but you acknowledge and agree that your submission of such i
biz kabul ediyoruz we acknowledge
makbuz kabul ediyoruz we acknowledge receipt
bunu kabul ediyoruz we acknowledge that
minnetle kabul ediyoruz we gratefully acknowledge
memnuniyetle kabul ediyoruz we gladly accept
nakit kabul ediyoruz we accept cash
uygulamaları kabul ediyoruz we welcome applications
teklifi kabul ediyoruz we agree with the proposal
sorumluluğumuzu kabul ediyoruz we acknowledge our responsibility
ziyaretinizi kabul ediyoruz we welcome your visit
kabul ediyoruz we hereby accept
buluşmayı kabul ediyoruz we agree to meet
sadece kabul ediyoruz we only accept
genel kabul görmüş endüstri standartlarını takip ediyoruz we follow generally accepted industry standards
girişi kabul ediyoruz we welcome the input
tamamen kabul ediyoruz we fully accept
girişinizi kabul ediyoruz we welcome your input
tüm kredi kartlarını kabul ediyoruz we accept all major credit cards
uymayı kabul ediyoruz we agree to abide
ödevi kabul ediyoruz we accept the assignment
aşağıdakileri kabul ediyoruz we agree to the following
şükranla kabul ediyoruz we acknowledge with gratitude
dahil etmeyi kabul ediyoruz we agree to include
hangisini kabul ediyoruz which we accept
farklılaşmayı kabul ediyoruz we agree to differ
kesinlikle kabul ediyoruz we certainly welcome
gerçeği kabul ediyoruz we welcome the fact that
sorumluluğumuzu kabul ediyoruz we recognize our responsibility
fonların alındığını kabul ediyoruz we acknowledge receipt of the funds
ailenin ihtiyaç duyduğu bilgilerin alındığını kabul ediyoruz we acknowledge receipt of the information required by family
358 numaralı aile kodunun gerektirdiği bilgileri aldığımızı kabul ediyoruz we acknowledge receipt of the information required by family code section 358
başlamayı kabul ediyoruz we agree to start
bunu kabul ediyoruz we concede that
yürüyüşleri kabul ediyoruz we accept walk-ins
teklifinizi kabul ediyoruz we accept your proposal
teklifi kabul ediyoruz we accept the proposal
aldığımızı kabul ediyoruz we acknowledge that we have received
fırsatları kabul ediyoruz we welcome opportunities
teşekkür makbuzunu kabul ediyoruz we acknowledge with thanks receipt
zorlukları kabul ediyoruz we welcome challenges
kabul edilen endüstri standartlarını takip ediyoruz we follow accepted industry standards
kim olduğunu kabul ediyoruz we acknowledge those who
rahatınız için kabul ediyoruz for your convenience we accept
işinizi kabul ediyoruz we acknowledge your work
bildirmeyi kabul ediyoruz we agree to notify
zorlukları kabul ediyoruz we acknowledge the difficulties
şimdi adayları kabul ediyoruz we are now accepting nominations