hücreden hücreye sinyal

hücreden hücreye sinyal teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
hücreden hücreye sinyal cell-to-cell signalling

hücreden hücreye sinyal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hücreden hücreye sinyal cell-to-cell signaling
hücreden hücreye from cell to cell
tek bir hücreden from a single cell
her hücreden through every cell
hücreden serbest bırakıldı released from the cell
hücreye bağımlı bağışıklık cell-mediated immunity
hücreye otonom cell-autonomous
hücreye zarar cell-damaging
hücreye-bağlı cell-bound
hücreye girmek entering the cell
bir hücreye onto a cell
hücreye gir enter in the cell
hücreye monte cell mounted
hücreye özgü cell type-specific
hücreye-ilişkin cell-related
hücreye bağlı cell-attached
-linki hücreye link-to-cell
hücreye taşınmak move into the cell
hücreye yol açar leads to cell
t-hücreye bağımlı immün yanıtlar t-cell-dependent immune responses
hücreye çift tıklayarak double clicking in the cell
hücreye vurmak hit a cell
hücreye göç migrate into the cell
bir hücreye akan flowing into a cell
hücreye giriş entry to a cell
bir hücreye yerleştirilmiş placed in a cell
akü asidi gelinceye kadar her hücreye damıtılmış su ekleyin add distilled water in each cell until battery acid reaches
hücreye yerleştir insert in a cell
3-ahize hücreye bağlanma 3-handset connect to cell
virüs hücreye girer the virus enters the cell
hücreye erişim access to cellular
bir hücreye sınırlı confined to a cell
bir hücreye giden leading to a cell
bu bir hücreye söyler that tell a cell
analog sinyal analog signal
sinyâl tablosu annunciator
dijital sinyal digital signal
yönlü sinyal directional signal
uluslararası sinyal kodu international code of signals
radyo sinyal vericisi radio beacon
sinyal panosu signal board
sinyal kutusu signal box
sinyal gücü signal corps
sinyal üreteci signal generator
sinyal düğümü signal node
kırmızı sinyal signal red
sinyal iletim yolu signal transduction pathway
sinyal gürültü oranı signal-to-noise ratio
sinyal kelime signal word
sinyal gücü signal strength