sigara içen kişinin öksürüğü

sigara içen kişinin öksürüğü teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
sigara içen kişinin öksürüğü smoker's cough

sigara içen kişinin öksürüğü terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sigara içen kişinin öksürüğü smoker's cough
sigara içen kişinin öksürüğü a smoker's cough
sigara içen kişinin bandı smoker's patch
sigara içen kişinin dili smoker's tongue
sigara içen kişinin ayağı smoker's leg
siyah sigara içen black smoker
on bin sigara içen vadi valley of ten thousand smokes
eski sigara içen former smoker
halen sigara içen current smoker
hafif sigara içen light smoker
sigara içen chain-smoking
düzenli sigara içen regular smoker
sigara içen kutusu smoker box
sigara içen smoking patterns
sigara içen ofset offset smoker
sigara içen kadın smoking woman
sigara içen insanlar people who smoke
ortalama sigara içen average smoker
hiç sigara içen who have ever smoked
sigara içen insanlar people smoking
sigara içen kadınlar women who smoked
sigara içen kadın women smoking
balık sigara içen fish smoker
aktif sigara içen active smoker
ömür boyu sigara içen lifelong smoker
sigara içen & # 039; bıraktırma hattı smokers' quitline
sigara içen çocuk children smoking
sigara içen biri a person who smoke
sigara içen damak smoker's palate
sigara içen hastalıklar illnesses smoking
sigara içen faktörler factors smoking
sigara içen oda smoker chamber
her sigara içen each smoker
günde 30 sigara içen 30-a-day smoker
sigara içen kişi smoker person
48 sigara içen 48 smoker
sigara içen ve ızgara smoker and grill
sigara içen kadın smoker woman
sigara içen akranlar peers who smoke
sigara içen volkan smoking volcano
sigara içen & # 039; kulüpleri smokers' clubs
çene öksürüğü chin cough
öksürüğü var has a cough
kan öksürüğü coughing of blood
öksürüğü yatıştırır soothe a cough
balgam öksürüğü phlegm cough
mukus öksürüğü mucus cough
kulak öksürüğü ear cough
öksürüğü kolaylaştırır eases coughing
öksürüğü teşvik etmek encourage cough