kağıt hamuru

kağıt hamuru teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kağıt hamuru paper-mache

kağıt hamuru terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kağıt hamuru ve kağıt pulp and paper
kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi pulp and paper industry
kağıt hamuru ve kağıt fabrikası pulp and paper mill
kağıt ve kağıt hamuru paper and pulp
kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi paper and pulp industry
kağıt hamuru kağıt wood pulp paper
kağıt hamuru ve kağıt üretimi pulp and paper production
kağıt hamuru ve kağıt şirketi pulp and paper company
kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi teknik birliği technical association of the pulp and paper industry
kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi pulp and paper industries
kağıt hamuru ve kağıt yapımı pulp and paper making
kağıt hamuru ve kağıt üretimi pulp and paper manufacturing
kağıt hamuru ve kağıt fabrikası pulp and paper plant
kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi atık su pulp and paper industry waste water
kağıt hamuru ve kağıt işlemi pulp and paper process
kağıt hamuru ve kağıt tarlaları. pulp and paper plantations.
kağıt hamuru ve kağıt atık pulp and paper effluent
kağıt, kağıt hamuru ürünleri paper, pulp products
kağıt hamuru ve kağıt kapasitesi pulp and paper capacity
endüstriyel kağıt hamuru ve kağıt industrial pulp and paper
kağıt ve kağıt hamuru ürünleri paper and pulp products
eski kağıt hamuru ve kağıt old pulp and paper
kağıt hamuru ve kağıt fabrikası atık pulp and paper mill effluent
kağıt hamuru, kağıt ve mukavva pulp, paper and paperboard
bir kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi a pulp and paper industry
kağıt hamuru, kağıt ve güç pulp, paper and power
kağıt hamuru, kağıt ve baskı pulp, paper and printing
bir kağıt hamuru ve kağıt fabrikası a pulp and paper mill
kağıt hamuru veya kağıt pulp or paper
kağıt hamuru kağıt chemicals pulp paper
ölü kağıt hamuru dead pulp
kağıt hamuru dope sheet
kağıt hamuru dopesheet
kağıt hamuru sıva pulp plaster
kağıt hamuru elde pulping
beyaz kağıt hamuru white pulp
kâğıt hamuru wood pulp
kağıt hamuru değirmeni pulp mill
kağıt hamuru paper pulp
kağıt hamuru endüstrisi pulp industry
kağıt hamuru kapatma pulp capping
kağıt hamuru papier mache
kağıt hamuru işlemi pulping process
kağıt hamuru makinesi pulping machine
kağıt hamuru pulp paper
çözünen kağıt hamuru dissolving pulp
kraft kağıt hamuru kraft pulping
mekanik kağıt hamuru mechanical pulping
kağıt hamuru üretimi pulp production
kraft kağıt hamuru değirmeni kraft pulp mill