aşk emeğinin kaybı

aşk emeğinin kaybı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
aşk emeğinin kaybı love's labour's lost

aşk emeğinin kaybı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

aşk emeğinin kaybı love's labour's lost
seviyorum, aşk, aşk, aşk i love, love, love, love
çocuk emeğinin ortadan kaldırılması elimination of child labour
çocuk emeğinin kök nedenleri the root causes of child labour
çocuk emeğinin kaldırılması abolition of child labour
çocuk emeğinin azaltılması reduction of child labour
tütün kuruluşunda çocuk emeğinin ortadan kaldırılması eliminating child labour in tobacco foundation
çocuk emeğinin vazgeçilmesi ve ortadan kaldırılması discouragement and eradication of child labour
çocuk emeğinin ortadan kaldırılması programı programme on the elimination of child labour
madencilikte çocuk emeğinin ortadan kaldırılması ve eliminating child labour in mining and
tütün kuruluşunda çocuk emeğinin sona ermesi end child labour in tobacco foundation
emeğinin meyvesi the fruit of his labour
emeğinin of her labour
bakanlık emeğinin sosyal yardım fonu social assistance fund of the ministry labour
aşk için aşk love for love
aşk aşk sevmeyi sever love loves to love love
aşk aşk günü love love day
bir aşk değil bir aşk love ain't a love
aşk, aşk, gül love, love, laugh
hoşçakal aşk y aşk bye love y love
tatlı aşk aşk sweet love love
veri kaybı veya veri kaybı loss of or damage to data
bağlanma kaybı, kemik kaybı attachment loss, bone loss
kar kaybı veya tasarruf kaybı lost profits or lost savings
gelir kaybı veya kar kaybı lost revenues or lost profits
kilo kaybı o kaybı weight gain o loss
veri kaybı, iyi niyet kaybı lost data, loss of goodwill
aşk ilişkisi affaire
her şey aşk için all for love
hepsi aşk ve savaşta adil all's fair in love and war
aşk amour
aşk sanatı art of love
aşk mektubu billet-doux
kardeşçe aşk şehri city of brotherly love
gerçek aşk kursu asla sorunsuz bir şekilde koştu course of true love never ran smoothly, the
nazik aşk courtly love
aşk tanrısı cupid
aşk tanrısı & # x27; s okları cupid's arrows
aşk tanrısı yayı cupid's bow
aşk tanrısı & dart cupid's dart
dr. garip aşk dr. strangelove
aşk ya da para için for love or money
ilkbaharda genç bir adamın fantazisi, hafifçe aşk düşüncelerine dönüşüyor in the spring a young man's fancy lightly turns to thoughts of love
aşk emeği labor of love
aşk love
aşk ilişkisi love affair
aşk okları love arrows
ilk görüşte aşk love at first sight
aşk boncukları love beads
aşk kuşu love bird