zagged

zagged teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zagged zagged