haemoptysis

haemoptysis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemoptysis hemoptizi