haemophilus

haemophilus teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemophilus hemofili