haemophiliac

haemophiliac teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemophiliac hemofili hastası kimse

haemophiliac terimi için benzer kelimeler ve anlamları

haemophiliac patients hemofilik hastalar