haemoglobinometer

haemoglobinometer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemoglobinometer hemoglobinometre