haematozoon

haematozoon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haematozoon hematozoasına