hadji

hadji teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadji hacı