hadedah

hadedah teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadedah hadedah