haddock

haddock teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı