hadar

hadar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadar hadar