galactosemia

galactosemia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactosemia galaktozemi