galactosemia

galactosemia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactosemia galaktozemi

galactosemia terimi için benzer kelimeler ve anlamları

infants galactosemia bebeklerde galaktozemi