galactosamine

galactosamine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactosamine galactosamin