galactobolic

galactobolic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactobolic galactobolic