galacto-

galacto- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galacto- galakto

galacto- terimi için benzer kelimeler ve anlamları

galacto-oligosaccharides galaktoz-oligosakkaritler
galacto galakto