galactan

galactan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactan galaktan