gail

gail teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gail gail

gail terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gail model gail modeli