gage

gage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gage ölçü

gage terimi için benzer kelimeler ve anlamları

marking gage işaretleme göstergesi
ring gage zil sesi
tide gage gelgit ölçer
pressure gage basınç ölçer
strain gage gerginlik ölçümü
feeler gage feeler gage
gage length ölçü uzunluğu
gage block blok
dial gage kadran
level gage seviye ölçer
gage glass cam kadeh
wire gage tel ölçeri
gage wire tel teli
thickness gage kalınlık ölçer
vacuum gage vakum ölçer
gage calibration ayar kalibrasyonu
gage repeatability and reproducibility ölçü tekrarlanabilirliği ve tekrarlanabilirlik
gage valve ayar valfi
oil gage yağ ölçer
heavy gage ağır manometre
gage steel gage çelik
gage line ölçü çizgisi
attribute gage özellik ölçüsü
adjustment gage ayar göstergesi
end gage son ölçer
gage system mastar sistemi
22 gage 22 ölçü
oil pressure gage yağ basıncı ölçer
gage wheels tekerlekler
optical gage optik ölçü
indicating gage belirteç
gage repeatability mastar tekrarlanabilirliği
oil level gage yağ seviye göstergesi
gage point ölçü noktası
train gage tren istasyonu
strain gage rosette gerinim göstergesi rozet
gage material malzeme malzemesi
manifold gage manifold göstergesi
gage factor ölçü faktörü
16 gage 16 ölçü
phineas gage phineas gage
gage stainless steel gage paslanmaz çelik
gage set ayar takımı
ultrasonic thickness gage ultrasonik kalınlık ölçer
vibrating wire strain gage titreşimli tel gerilim ölçer
24 gage steel 24 ayar çelik
11 gage 11 ölçü
12 gage 12 ölçü
gage number ölçü numarası
gage r and r mastar r ve r