gage

gage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gage ölçü