gagarin

gagarin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gagarin gagarin

gagarin terimi için benzer kelimeler ve anlamları

yuri gagarin yuri gagarin