x-bracing

x-bracing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-bracing x-bracing

x-bracing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bracing canlandırıcı
cross-lot bracing çapraz bağlantı
cross bracing çapraz takviye
wind bracing rüzgar destek
diagonal bracing çapraz destek
bracing system destek sistemi
temporary bracing geçici destek
bracing beams destek kirişleri
knee bracing diz desteği
seismic bracing sismik destek
bracing for için destek
lateral bracing yanal destekleme
steel bracing çelik destek
blocking and bracing engelleme ve destekleme
horizontal bracing yatay destek
bracing wire takviye teli
spinal bracing omurilik
bracing members takviye elemanları
vertical bracing dikey destek
abdominal bracing karın destek
bracing itself kendini destekleme
bracing against karşı çıkma
internal bracing iç destek
wall bracing duvar desteği
bracing pipe bağlantı borusu
truss bracing kafes bağlama
bracing element destek elemanı
bracing strut canlandırıcı
bracing angle destek açısı
corner bracing köşe destek
bracing himself kendini destekleme
bracing rods destek çubukları
transverse bracing enine destek
external bracing dış destek
bracing dip canlandırıcı dip
bracing themselves kendilerini destekleme
bracing frame destek çerçevesi
structural bracing yapısal destek
was bracing itself kendisini canlandırıyordu
bracing myself kendimi canlandırmak
wood bracing ahşap destek
bracing itself for kendisi için canlanmak
overhead bracing havai destek
bracing air canlandırıcı hava
is bracing canlandırıcı
additional bracing ek destek
is bracing for için canlanıyor
rigid bracing sert destek
bracing for the worst en kötüsü için canlandırıcı
taping bracing diş teli bantlama