factorize

factorize teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factorize çarpanlara ayırmak