factitive

factitive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factitive ettirgen