faconne

faconne teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
faconne faconne