facility

facility teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facility tesis

facility terimi için benzer kelimeler ve anlamları

marginal lending facility and the deposit facility marjinal borç verme tesisi ve mevduat tesisi
committed facility taahhüt edilen tesis
correctional facility ıslah tesisi
facility's tesis & # x27; ın
intermediate care facility ara bakım tesisi
credit facility kredi kuruluşu
manufacturing facility üretim tesisi
facility management tesis yönetimi
production facility üretim tesisi
facility agreement tesis anlaşması
loan facility kredi tesisi
storage facility depolama tesisi
medical facility sağlık tesisi
facility manager tesis yöneticisi
facility name tesis adı
skilled nursing facility yetenekli hemşirelik tesisi
revolving credit facility döner kredi tesisi
overdraft facility fazla para çekme imkanı
test facility test tesisi
european financial stability facility avrupa finansal istikrar tesisi
testing facility test etme tesisi
facility agent tesis sorumlusu
assisted living facility yardımlı yaşam tesisi
facility services tesis servisleri
nursing facility bakım tesisi
global environment facility küresel çevre tesisi
health care facility sağlık tesisi
health facility sağlık tesisi
facility fee tesis ücreti
training facility eğitim tesisi
debt facility borç tesisi
sort facility sıralama tesisi
long term care facility uzun süreli bakım tesisi
care facility bakım tesisi
research facility araştırma tesisi
departed facility ayrılan tesis
hospice facility bakımevi tesisi
detention facility gözaltı tesisi
term loan facility vadeli borç tesisi
state-of-the-art facility son teknoloji ürünü tesis
revolving facility döner tesis
repair facility tamir tesisi
service facility servis tesisi
port facility liman tesisi
processing facility işleme tesisi
credit facility agreement kredi tesisi anlaşması
disposal facility elden çıkarma tesisi
treatment facility arıtma tesisi
global environmental facility küresel çevre tesisi
liquidity facility likidite tesisi