facetted

facetted teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facetted yontulmuş

facetted terimi için benzer kelimeler ve anlamları

multi-facetted çok yönlü
facetted reflector fasetli reflektör
facetted diamond fasetli elmas