facetectomy

facetectomy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facetectomy fasetektomi