earsplitting

earsplitting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı