earshot

earshot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earshot işitme menzili