earnings per share

earnings per share teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı