earnings per share

earnings per share teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earnings per share hisse başına kazanç

earnings per share terimi için benzer kelimeler ve anlamları

diluted earnings per share hisse başına seyreltilmiş kazanç
basic earnings per share hisse başına temel kazanç
adjusted earnings per share hisse başına düzeltilmiş kazanç
earnings per common share ortak hisse başına kazanç
diluted earnings per common share ortak hisse başına seyreltilmiş kazanç
underlying earnings per share hisse başına kazanç
basic and diluted earnings per share hisse başına temel ve seyreltilmiş kazanç
basic earnings per common share ortak hisse başına temel kazanç
core earnings per share hisse başına temel kazanç
earnings per share eps hisse başına kazanç eps
eps earnings per share hisse başına eps kazanç
net earnings per share hisse başına net kazanç
earnings per share growth hisse başına kazanç
earnings per share guidance hisse başına kazanç
earnings per diluted share sulandırılmış hisse başına kazanç
cash earnings per share hisse başına nakit kazanç
headline earnings per share hisse başına kazanç
growth in earnings per share hisse başına kazanç artışı
normalized earnings per share hisse başına normalleştirilmiş kazanç
earnings per share diluted sulandırılmış hisse başına kazanç
earnings per share data hisse başına kazanç
record earnings per share hisse başına kazanç rekoru
5. earnings per share 5. hisse başına kazanç
adjusted diluted earnings per share hisse başına düzeltilmiş seyreltilmiş kazanç
earnings per share from continuing operations devam eden faaliyetlerden hisse başına kazanç
non diluted earnings per share hisse başına seyreltilmemiş kazanç
diluted earnings per share calculation, hisse başına düşen seyreltilmiş kazanç hesaplaması,
trailing earnings per share hisse başına kazanç
accretive to earnings per share hisse başına kazanç
earnings per share for hisse başına kazanç
diluted earnings per share eps hisse başına seyreltilmiş kazanç eps
dilute earnings per share hisse başına seyreltilmiş kazanç
earnings per share increased hisse başına kazanç arttı
diluted earnings per share before daha önce hisse başına seyreltilmiş kazanç
adjusted earnings per preferred share tercih edilen hisse başına düzeltilmiş kazanç
lowest earnings per share hisse başına en düşük kazanç
earnings per share information hisse başına kazanç bilgisi
diluted operating earnings per share hisse başına seyreltilmiş faaliyet kazancı
earnings per share from continuing devam eden hisse başına kazanç
adjusted net earnings per share hisse başına düzeltilmiş net kazanç
diluted earnings per share as reported bildirildiği gibi hisse başına seyreltilmiş kazanç
earnings per share figure hisse başına kazanç
calculated earnings per share hisse başına hesaplanan kazanç
share and per share amounts hisse ve hisse başına miktar
earnings per year yıllık kazanç
earnings per stock hisse başına kazanç
earnings per ads reklam başına kazanç
send home 72 per cent of their earnings eve kazançlarının yüzde 72'sini gönder
per cent of earnings kazanç yüzdesi
share of earnings kazanç payı