earmuff

earmuff teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earmuff kulaklık